LVI ຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ

  12-03-2020


🚕 LVI ຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລົດໃຫ້ລູກຄ້າ 🚕

************************************************************************************************************************************

🔸 ວັນທີ 08/03/2020 ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຄູ່ກໍລະນີມາຕຳທ້າຍແວ່ນແຍງຂ້າງຢູ່ ບ້ານ ດົງປາລານ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

🔸 ສາເຫດຍ້ອນ: ລົດລູກຄ້າຈອດໜ້າເຮືອນຂອງລູກຄ້າແລ້ວມີລົດຄູ່ກໍລະນີໄດ້ຂີ່ມາຕຳແວ່ນຂ້າງເຮັດໃຫ້ເປະເພໝົດ.
🔸 LVI ຍິນດີຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລົດທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມຕາມການເສຍຫາຍຕົວຈິງ ແລະ ຕາມວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ.

✅ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ (LVI) ແມ່ນເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານປະກັນໄພເຊັ່ນ: ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພຊັບສິນ, ປະກັນໄພກໍ່ສ້າງ..... ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນຫາບໍລິສັດ LVI ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ, ການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ຫຼື ຊື້ປະກັນໄພ.

 

☎️ ເບີສາຍດ່ວນ: 1465, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 020 23344666, ສາຂາພາກເໜືອ: 030 5552205 ແລະ ສາຂາພາກໃຕ້: 031 253 114
✅ ແລະ ສາມາດພົວພັນໄດ້ທີ່: ໜ່ວຍບໍລິການ, ຕົວແທນ LVI ໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼື ບັນດາທະນາຄານ BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndochinaBank.

Website: www.laovietinsurance.com