ມອບ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ

  25-02-2020


💞💞 LVI ມອບ​ສິນ​ທົດ​ແທນ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ 💞💞

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳ 💞 ຄອບຄົວລູກຄ້າ 💞 ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຫົວຫນ້າຄອບຄົວໄປ.

ໃນວັນທີ 25/02/2020 ຕາງໜ້າ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ບໍລິສັດ ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ ປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຂວງ​ ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີໄດ້ມອບສິນທົດແທນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເງິນຈຳນວນ 11.000.000 ກີບ. ເນື່ອງຈາກວ່າລູກຄ້າໄດ້ມາກູ້ຢືມເງິນນຳ ສະຖາບັນການເງິນອານຸສອນ ແລະ ໄດ້​ຊື້ປະກັນໄພຜູ້ກູ້ຢືມນຳບໍ​ລິ​ສັດ​ ຮ່ວມ​ທຸ​ລະ​ກິດ ປະ​ກັນ​ໄພ​ລາວ-ຫວຽດ.

☎️ ສາຍ​ດ່ວນ​ແຈ້ງ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດໂທ: 1465

ທ່ານສາມາດພົວພັນຊື້ປະກັນໄພນໍາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ທີ່:
✅ ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
✅ ສາຂາ APB, BCEL, LaoVietbank, Krungri Leasing, IndochinaBank, ACLEDA Bank Lao (ABL), Devco ທົ່ວປະເທດ.