ຕຳທ້າຍລົດຄູ່ກໍລະນີ

  20-02-2020


ລົດຕຳທ້າຍລົດຄູ່ກໍລະນີ 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🔸 ເວລາ 10 ໂມງ 15 ນາທີໃນວັນທີ 17/02/2020 ເກີດ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ລົດ​ລູກ​ຄ້າ​ຕຳ​ທ້າຍ​ລົດ​ຄູ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຢູ່ ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
🔸 ສາເຫດຍ້ອນ: ຂີ່ຕາມຫຼັງມາໃຊ້ຄວາມໄວປະມານ 40-50 ກມ/ຊົ່ວໂມງ ພໍ​ດີລົດຄູ່ກໍລະນີພວມຈອດໃຫ້ລົດອອກຈາກຮ້ານ, ຢ້ຽບແບັກກະທັນຫັນເລີຍຕຳທ້າຍລົດຄູ່ກໍລະນີ, ອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີລົດບໍ່ເສຍຫາຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຄົນບາດເຈັບ.
🔸 LVI ຍິນດີຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລົດທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກັບສູ່ສະພາບເດີມຕາມການເສຍຫາຍຕົວຈິງ ແລະ ຕາມວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ.

☎️ ສາຍ​ດ່ວນ​ແຈ້ງ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດໂທ: 1465

ທ່ານສາມາດພົວພັນຊື້ປະກັນໄພນໍາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ທີ່:
✅ ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
✅ ສາຂາ APB, BCEL, LaoVietbank, Krungri Leasing, IndochinaBank, ACLEDA Bank Lao (ABL), Devco ທົ່ວປະເທດ.