ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນຈາກ ພະຍາດ CORONA

  17-02-2020


💪💪 ມີສະຕິເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນຈາກ ພະຍາດ CORONA 💪💪

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

     ຕໍ່ກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ໄວຣັດ Corona (nCoV), ພວກເຮົາຈົ່ງມີສະຕິ ໃນການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃຫມ່ລ່າສຸດ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
1. ສວມໃສ້ໜ້າກາກປິດປາກ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
2. ຖ້າມີອາການບໍ່ສະບາຍເປັນໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຜືດ, ໃຫ້ຮີບດ່ວນແຈ້ງຫາ ສຸກສາລາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ, ກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວທັນເວລາ.
3. ການອານາໄມຕົນເອງ, ຕ້ອງໝັ້ນລ້າງມືເລື້ອຍໆດ້ວຍສະບູລ້າງມື ຫຼື ນ້ຳຢາຂາເຊື້ອ ຢ່າງໜ້ອຍ 20 ນາທີຕໍ່ຄັ້ງ, ອານາໄມປາກ, ຄໍ ດ້ວຍນ້ຳຢາບ້ວນປາກ ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ມືກັບໃບໜ້າ, ດັງ, ປາກ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.
4. ຄວນໃຊ້ຜ້າ ຫຼື ຜ້າເຊັດໜ້າ ປິດປາກ ແລະ ດັງໃນເວລາທີ່ໄອ ຫຼື ຈາມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງ ສານຄັດລັ່ງທາງເດີນຫາຍໃຈ. ບໍ່ຖົ່ມນ້ຳລາຍສະຊາຍໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ.
5. ຮັບປະກັນໄພຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ, ນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກດີເທົ່ານັ້ນ.
6. ຫຼຸດຜ່ອນການໄປສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄົນແອອັດ. ກໍລະນີຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນຕົວເອງດ້ວຍການ ສວມໃສ້ໜ້າກາກປິດປາກ, ລ້າງມື້ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳຢາຂາເຊື້ອ.....
7. ຫຼີກລ້ຽງການຊື້ຂາຍ ບັນດາສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດປ່າ.
8. ຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ, ເພີ້ມທະວີໃນການຮັກສຸຂະພາບ ໂດຍການກິນຢູ່, ການພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ.
9. ຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ (ມີໄຂ້, ໄອ ຫາຍໃຈຜືດ); ກໍລະນີຈຳເປັນ ຕ້ອງສວມໃສ້ໜ້າກາກດ້ານການແພດ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນເວລາຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ເປັນພະຍາດ.
10. ຍົກສູງການເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະບາຍອາກາດທີ່ຢູ່ອາໃສໂດຍການເປີດປະຕູທາງເຂົ້າອອກ ແລະ ປະຕູປ້ອງຢ້ຽມ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດ. ອານາໄມ້ພື້ນເຮືອນ, ປະຕູເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ດ້ວຍນຳຢາອານາໄມຄ່າເຊື້ອທົ່ວໄປຢ່າງເປັນປະຈຳ.

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

   ຈົ່ງພ້ອມກັນ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້ ໃຫ້ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນ.

☎️ ສາຍ​ດ່ວນ​ແຈ້ງ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດໂທ: 1465

ທ່ານສາມາດພົວພັນຊື້ປະກັນໄພນໍາ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ (LVI) ໄດ້ທີ່:
✅ ຫ້ອງການ, ຕົວແທນປະກັນໄພ LVI ທົ່ວປະເທດ.
✅ ສາຂາ APB, BCEL, LaoVietbank, Krungri Leasing, IndochinaBank, ACLEDA Bank Lao (ABL), Devco ທົ່ວປະເທດ.