13-09-2018

ກິລາກິລາກະຊັບມິດລະຫວ່າງ LVI ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພົບກັບ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

ກິລາກະຊັບມິດລະຫວ່າງ LVI ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພົບກັບ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

  13-09-2018

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ 3 ບ້ານຂອງເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ 3 ບ້ານຂອງເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ

  13-09-2018

ເບີສາຍດ່ວນ LVI 1465

ເບີສາຍດ່ວນ LVI 1465

  26-07-2018

LVI ຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

LVI ຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື

  12-07-2018

ແຈ້ງການ

ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງຈາກພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາຍປະກັນໄພຕາມສັງລວມລາຍງານເອກະສານຂາຍປະກັນໄພປີ 2017

  05-07-2018

ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ໄດ້ເປັນກຽດຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄົບຮອບ 10 ປີ.

ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພລາວ-ຫວຽດ ໄດ້ເປັນກຽດຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄົບຮອບ 10 ປີ

  09-10-2020

LVI thành lập chi nhánh Bắc Lào

Tiếp nối thành công của Chi nhánh LVI Nam Lào và LVI Thủ Đô, ngày 01/06/2018, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) đã chính thức đưa vào hoạt động Chi nhánh.

  27-06-2018

ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ LVI ສາຂາພາກໃຕ້ ແລະ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

ສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ LVI ສາຂາພາກໃຕ້ ແລະ LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງ

  26-04-2018

ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງວັນທີ 03/03/018

ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນຄັ້ງວັນທີ 03/03/018

  09-04-2018

ຢຸດເຊົາການແຖມປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ

ຢຸດເຊົາການແຖມປະກັນໄພບຸກຄົນທີ່ສາມ