Bảo hiểm trách nhiệm - LAO

  ເບິ່ງແລ້ວ : 1610


Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm sẽ được LVI bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của bên thứ ba bắt nguồn từ:

-    Hành vi bất cẩn của người được bảo hiểm đối với bên thứ ba

-    Phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm


1. Phạm vi bảo hiểm:

1.    Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:

-    Thương tật thân thể bất ngờ hoặc ốm đau đối với bất cứ người nào,
-    Tổn thất hay thiệt hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh và trong phạm vi địa lý ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và xảy ra hoặc được gây ra như mô tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm dưới tiêu đề "Mô tả hoạt động kinh doanh"

 

2.    Toàn bộ chi phí kiện tụng

-    mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại nào,
-    đã chi với sự đồng ý bằng văn bản của LVI,

2. Lưu ý:
-    Chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 1465
-    Tham khảo phạm vi bảo hiểm chi tiết theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Lào của LVI (đã được Bộ Tài chính Lào phê duyệt)

 

3. Các cách mua bảo hiểm LVI:

- Mua qua ứng dụng di động: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

- Gọi ngay Hotline 1465 hoặc khu vực Viêng Chăn 020 23344666, khu vực Bắc Lào 030 5552205, khu vực Nam Lào 020 98717666

- Mua tại văn phòng hoặc đại lý LVI trên toàn quốc

- Mua tại các đối tác của LVI: tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng: BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank


  11-11-2020

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນການປະກັນໄພປະເພດໜຶ່ງສຳ ລັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂດຍຍົນ. ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍທາງອາກາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ, ສ່ວນປະກອບນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວັດແທກຂອງຊ່ຽວຊານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

  15-10-2020

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh - LAO

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (sau tổn thất vật chất) còn được gọi là “bảo hiểm tổn thất lợi nhuận” hoặc “tổn thất mang tính hậu quả”. Mục đích của bảo hiểm gián đoạn...

  15-10-2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản -LAO

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì rủi ro liên quan đến các tài sản được xem là rủi ro đáng lo ngại nhất. Với những tính năng vượt trội và mang lại lợi...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường (không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng đông...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa - LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven...

  15-10-2020

Bảo hiểm trách nhiệm - LAO

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm sẽ được LVI bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các thương tật thân thể và/hoặc...