Health Insurance - For employees

  ເບິ່ງແລ້ວ : 581


You are always in need of protection from unexpected accident and convenient medical services when being suffered from diseases. With LVI Health Insurance, we will help you overcome these unpredictable circumstances in your daily life.


1. Potential customers:
-    Group of employees or staffs working in any kind of enterprises and organizations,
-    Group of individuals and unions


2. Subject insured:
All Lao citizens and foreigners working or studying within the territory of Lào at the age from 1 (12 months) to 65 other than following cases:
-    People suffering from metal illness or leprosy
-    People suffering from permanent disablement of 50% and above

 

3. Insurance benefit: Premium health covers with benefits tailored as per your needs
1.    Death and permanent disibility following accident
2.    Medical expense following accident
3.    Salary compensation due to disablement following accident
4.    Surgical operation, in-patient medical expenses due to illness, diseases and childbirth
5.    Out-patient treament due to illness and maternity
6.    Salary compensation during in-patient treatment due to illness, diseases.
7.    Death due to illness, diseases (covering by the endorsement)

.....

 

4. Hospital fee guarantee

For the hospitals signed agreement with LVI or out-patient treatment: when going for treatment, customers should bring the e-Certificate which included QR Code to get guarantee from LVI:

1.   Lao-Viet Hospital : Mittaphap Street, Saphanthong, Sisattanak District, Vientiane Capital. ​Phone: 021 353493; 020 55557457
2.  Alliance International Medical Centre: Souphanuvong Street, Vattaiyaithong, ​ Sykhottabong District, Vientiane Capital. ​Phone:021 513095; 020 55529715
3.  Asian Hospital : Kamphaengmueng Street, Vattaiyaithong, ​ Sisattanak District, Vientaine Capital. Phone: 021 330374-5; 021 330445-7; 020 28032575
4.  French Medical Centre: Khuvieng, Symueng  Street . Vientaine Capital. Phone: 021 214150; 021 215713
5.  New Life Hospital: Asian Street, Phonxay, ​Xaysettha District. Vientaine Capital. Phone: 030 9911911, 020 96028368
6.  Hanoi-Vientiane Hospital: Kaisonephomvihan Street, Chormmany Phonxay, ​ Xaysettha District. Vientaine Capital. Phone: 030 9966999, 020 99440010
    .......

For the other hospitals  and in-patient: Please pay for hospital first and submit a claim to LVI within 30 days from the end of treatment.

 

5. Note:

-    For details, please contact hotline 1465,
-    Treatment must be directed by doctor,
-    Kindly refer insurance coverage following LVI’s health insurance wording (approved by Ministry of Finance of Lao PDR)

 

6. How to buy Health Insurance:

  - Buy via mobile application: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

  - Call hotline 1465 or Capital 020 23344666, Northern 030 5552205, Southern 020 98717666

  - LVI's offices and agents nationwide

  - LVI's partners: branches nationwide of  BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance