Health Insurance - For individuals, families

  ເບິ່ງແລ້ວ : 5743


1. General information
- The insured: Laos or foreigners living in Lao, the ages in 6-50 (one person or a group ).
- Treatment: Lao, Thailand, Vietnam.
- Insurance certificate: the insured will receipt an electronic insurance certificate of LVI which’s saved on mobile phone and works to replace the hardcopy. The QR Code is included in the e-Certificate and anyone can scan by mobile phone to check details of the certificate.
- Wording : LVI Care wording following the document no. 238/QĐ-QLNV dated 18/06/2020 of LVI (Approved by Ministry of Finance following document no. 0717/ຄລປ dated 15/07/2020).

 

2. Waiting period: ( Wating period is a period from valid date for which related insurance benefits are not covered. In case continuous renewal, waiting period will be not applied.
  - Accident: no applicaple
  - Illness: 30 days
  - Special diseases, malarial fever and pre-existing diseases: 365 days
  - Pregnancy: 60 days in respect of miscarriage or abortion as prescribed by physician and pregnancy treatment; 270 days in respect of childbirth.

 

3. Benefits and premium: 03 packages


4. Hospital fee guarantee  
For the hospitals signed agreement with LVI or out-patient treatment: when going for treatment, customers should bring the e-Certificate which included QR Code to get guarantee from LVI:

  1. Lao-Viet Hospital : Mittaphap Street, Saphanthong, Sisattanak District, Vientiane Capital. ​Phone: 021 353493; 020 55557457
  2. Alliance International Medical Centre: Souphanuvong Street, Vattaiyaithong, ​ Sykhottabong District, Vientiane Capital. ​Phone:021 513095; 020 55529715
  3. Asian Hospital : Kamphaengmueng Street, Vattaiyaithong, ​ Sisattanak District, Vientaine Capital. Phone: 021 330374-5; 021 330445-7; 020 28032575
  4. French Medical Centre: Khuvieng, Symueng  Street . Vientaine Capital. Phone: 021 214150; 021 215713
  5. New Life Hospital: Asian Street, Phonxay, ​Xaysettha District. Vientaine Capital. Phone: 030 9911911, 020 96028368
  6. Hanoi-Vientiane Hospital: Kaisonephomvihan Street, Chormmany Phonxay, ​ Xaysettha District. Vientaine Capital. Phone: 030 9966999, 020 99440010

For the other hospitals  and in-patient: Please pay for hospital first and submit a claim to LVI within 30 days from the end of treatment.

5. How to buy Health Insurance for individual, families:

  - Buy via mobile application: BCEL One, U-Money, LVB DigiBank

  - Call hotline 1465 or Capital 020 23344666, Northern 030 5552205, Southern 020 98717666

  - LVI's offices and agents nationwide

  - LVI's partners: branches nationwide of  BCEL, APB, ACLEDA, LaoVietBank, IndoChinaBank

 


  11-11-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI FLEX

LVI FLEX ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຮອບ​ດ້ານ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທາງ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ສາມ ແລະ ຕົວ​ລົດ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ 1,500,000 ກີບ ແລະ ວົງ​ເງິນ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ສູງ​ເຖີງ 750,000,000 ກີບ.

  15-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ - LVI CAR SPECIAL

LVI Car Special bảo hiểm thiệt hại vật chất xe đối với các rủi ro: đâm va với vật thể có định và di động, lật đổ, vỡ kính, cháy và mất cắp theo giới...

  15-10-2020

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ LVI CARE - Cho doanh nghiệp

Bạn luôn mong muốn được bảo vệ trước những tai nạn bất ngờ và được sử dụng những dịch vụ y tế thuận tiện khi có rủi ro bệnh tật không mong muốn. Với sản...

  11-11-2020

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ພວກເຮົາປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອປົກປ້ອງຕົວເອງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຮັກ? ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດຂອງ LVI ແມ່ນອີກໜຶ່ງວິທີ່ການແກ້ໄຂໃນຂອບເຂດຂອງການບາດເຈັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຍອ້ນອຸບັດຕິເຫດສຳລັບຜູ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂອບຂດຂອງ ສປປ ລາວ.

  27-10-2020

ປະກັນໄພຍານພາຫະນະ

ເມື່ອຢູ່ໃນການສັນຈອນ, ຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຜູ້ຂັບຂີ່ຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາ ແລະ ຫລີກລ້ຽງຈາກອຸປະຕິເຫດໄດ້ ເຊີ່ງມັນອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ຕົວທ່ານເອງ. LVI ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຸ້ນໃຈໃນເວລາສັນຈອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່ອອກແບບແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເລືອກຊື້ໄດ້

  19-05-2016

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ

ການປະກນໄພ ທອງທ ຽວໄປ ຕາງປ ະ ເທດັ - International Travel Insurance